Subskrybuje zawartość

Kolokwia Antropologiczne Edycja IX 2016 r.

Termin: 2016.11.30 | 10:30

Miejsce: Uniwersytet Warszawski Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Sala 108

Organizator: Polski Instytut Antropologii

Kontakt: info@pia.org.pl


Program

Zjawisko głuchoty ma co najmniej dwa wymiary: indywidualny i kolektywny. Głuchotę można rozumieć zarówno jako sytuację, w jakiej znajduje się pojedyncza osoba, jak i jako sytuację, która powstaje w związku z relacjami nawiązywanymi w obrębie grupy osób. Poszukiwanie właściwego języka opisu więzi łączących osoby głuche nieuchronnie prowadzi do języka migowego.

Migowy znak ŚWIAT-GŁUCHY posiada swoje własne pole znaczeniowe, którego nie sposób oddać ani poprzez pojęcie „wspólnoty”,  ani poprzez pojęcia „społeczności” czy „kultury”.

 

W jaki sposób zatem zaczerpnięte z języka migowego pojęcie ŚWIAT – GŁUCHY może mieć potencjał analityczny i eksplikacyjny w badaniach nad kolektywnym wymiarem głuchoty? Jak opisywać inność, żeby możliwe stało się przekraczanie dyskursów tożsamościowych? Jak konceptualizować różnicę cielesną związaną z faktem niesłyszenia i jednocześnie faktem komunikowania się w języku migowym?

Magdalena Dunaj - doktor nauk humanistycznych w dziedzinie etnologii (na podstawie rozprawy pt. „GŁUCHY-ŚWIAT. Głuchota w perspektywie antropologii zaangażowanej” pod kierunkiem prof. dr hab. Katarzyny Kaniowskiej), absolwentka filologii polskiej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła Podyplomowe Studium Poradnictwa Zawodowego na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, absolwentka Szkoły Treningu Antydyskryminacyjnego w Wilii Decjusza w Krakowie, od 2008 roku związana z Polskim Związkiem Głuchych jako doradczyni zawodowa, trenerka pracy i koordynatorka projektów społecznych, zna polski język migowy, jej zainteresowania naukowe związane są ze światem ludzi głuchych posługujących się językiem migowym, antropologią lingwistyczną, antropologią zaangażowaną, cielesnością w ujęciu antropologicznym. 

Partnerzy / sponsorzy

Finansowanie

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl