Subskrybuje zawartość

Kolokwia Antropologiczne Edycja IX 2016 r.

Termin: 2016.11.21 | 15:00

Miejsce: Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu, ul. Bojarskiego 1, Sala Rady Wydziału Nauk Historycznych C.0.39, Collegium Humanisticum

Organizator: Polski Instytut Antropologii

Kontakt: info@pia.org.pl


Program

Kolokwia Antropologiczne 2016 - dr Tomasz Rakowski: Etnografia twórcza i otwierająca, eksperyment artystyczny, współdziałanie. Nowe pola poznania w antropologii i humanistyce.

W wystąpieniu zarysuję obszar możliwych dróg poznania humanistycznego jako poznania związanego przede wszystkim z przed- i poza-tekstowym sposobem wytwarzania interpretacji. Pokażę jak etnografia po zwrocie tekstowym, kojarzonym głównie z orientacją semiotyczną, opisową i interpretacyjną, wraca do poznania bardziej źródłowego, bezpośredniego i przedtekstowego; jest to jednak też powrót do bardzo wymagających i niepewnych procedur poznania. Są one dopiero rozpoznawane , wydobywane i testowane, a ich powstanie ma miejsce na tle zwrotu ontologicznego, który dokonał się we współczesnej antropologii i jednocześnie zwrotu praktycznego i działaniowego obecnego szeroko naukach społecznych.

Powstająca w kierowanym przeze mnie zespole badawczym formuła etnografii twórczej i otwierającej, łącząca się m.in. z etnografią performatywną i antropologią sztuki może jednak zaproponować jeszcze inne, nowe języki i sposoby uchwytu dla tego co kulturowe. Będę się poruszał jednak tutaj po linii sposobów uchwytywania niuansów kulturowych, wzbogacania języków opisu, przełamywania poststrukturalistycznych pułapekk, a jednocześnie też - pułapek zwrotu praktycznego, które pojawiły się po latach dominacji interpretacji postsemiotycznych i poststrukturalnych. W ten sposób będę chciał zarysować możliwa drogę antropologii – jej swoisty „cykl rozwojowy” idący wzdłuż tzw. zwrotu ontologicznego i zwrotu działaniowego we współczesnej antropologii, przy czym szczególnie istotna będzie tu pozycja eksperymentu artystycznego jako sposobu wytwarzania nowej sceny poznania i sięgania w stronę nieprzewidywalnych sytuacji badawczych.

Partnerzy / sponsorzy

Finansowanie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl