Subskrybuje zawartość

Kolokwia Antropologiczne Edycja IX 2016 r.

Termin: 2016.11.28 | 10:30

Miejsce: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Umultowska 89 D, sala im. Józefa Burszty Collegium Historicum Novum

Organizator: Polski Instytut Antropologii

Kontakt: info@pia.org.pl


Program

Wiedza i wyobraźnia.  Przemiany praktyk turystycznych a nowe wyzwania metodologiczne w antropologii turystyki.

Czym jest podróżnicza wiedza -  jaki ma charakter, jak powstaje, jest użytkowana? W jaki sposób współczesne  przemiany  w społecznym funkcjonowaniu wiedzy odbijają się na zjawiskach turystycznych (na tym, co ludzie nazywają podróżowaniem)?   

Poprzez podróżniczą wiedzę rozumiem tu zarówno zestaw wzajemnie powiązanych informacji, dotyczących odwiedzanych miejsc, jak i umiejętność korzystania z tych informacji, przekładania tych informacji na praktyki podróżowania (czyli podróżnicze kompetencje).

Nasycona jest  wartościami, które w praktykach turystycznych mogą się aktualizować, ale i przekształcać.  

Jak tego rodzaju wiedza rysuje się w horyzoncie  wyobraźni podróżniczej? Pojęcie  “wyobraźnia podróżnicza” odnosi się do skłonności do społecznie wytwarzanego trybu wizualizowania obszarów leżących poza przestrzeniami  rutynowej codzienności, kojarzonymi  z określonymi zespołami sensów i  odnoszenia owych całości do własnej biografii –  tej aktualnie przeżywanej, minionej  lub  tej, którą się projektuje.

Zjawiska współczesnej turystyki to z jednej strony sfera współoddziaływania dynamicznych, procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych (które kształtują   podróżniczą wiedzę), z drugiej - domena zadziwiająco trwałych toposów (formującą topografię wyobraźni podróżniczej).

Będę mówić zarówno o przemianach w sposobach kształtowania i funkcjonowania wiedzy i wyobraźni podróżniczej, jak i o pojawiających się w związku z tym wyzwaniach metodologicznych.

Partnerzy / sponsorzy

Finansowanie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl