Subskrybuje zawartość

Kolokwia Antropologiczne Edycja X 2017 r.

Termin: 2017.03.30 | 18:00

Miejsce: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Organizator: Polski Instytut Antropologii

Kontakt: info@pia.org.pl


Program

Co się kryje w „czarnej skrzynce”? Społeczne aspekty procesu produkcyjnego.

Przedmioty, które są wytwarzane przy użyciu skomplikowanych technologii opartych na wiedzy z obszaru nauk ścisłych, prawach fizycznych, chemicznych czy matematycznych, wydają się być obiektami powstającymi w wyniku stabilnych i powtarzalnych cykli produkcyjnych, przewidywalnych czynności maszyn i ludzi oraz decyzji podejmowanych na podstawie skrupulatnej analizy obiektywnych danych. Kontakt z gotowym przedmiotem nie pozwala dostrzec licznych kontrowersji związanych z jego produkcją; faktu, iż poza odpowiednim doborem substancji chemicznych, parametrów procesowych i ustawieniem maszyn, jego kluczowym spoiwem są relacje społeczne.

Wystąpienie jest opowieścią o etnografii pewnego procesu produkcyjnego, w wyniku którego tworzony jest laminat. Podążając tropem rozważań Bruno Latoura będę rozpatrywała ów przedmiot w kategoriach „czarnej skrzynki”; rzeczy, której proces społecznego konstruowania został tymczasowo domknięty i zakończony, zaś komponenty społeczne konstytuujące jej naturę niejako usunięte z pola widzenia i zapomniane.

Marta Songin-Mokrzan – antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ. Interesuje się teorią i metodologią antropologiczną, antropologią neoliberalizmu, antropologią technologii.

Partnerzy / sponsorzy

Finansowanie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Partnerzy:

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego,

Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl