Subskrybuje zawartość

Nasz zespół

Katarzyna Barzowska, studentka etnologii w Zakładzie Etnologii, Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego. Współpracuje z PIA jako koordynatorka projektu: Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego w Gdańsku. e-mail: kasiabaa@gmail.com

dr Arkadiusz Bentkowski, antropolog kultury i historyk sztuki. Od 2012 r. członek Komitetu Nauk Etnologicznych Polskiej Akademii Nauk. Od 2007 r.  członek kolegium redakcyjnego Ethnologia Polona. W okresie 2000 - 2010 członek Photographic Committee w Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Od roku 2005 Professional Fellow w New York Academy of Sciences, a od 2006 r. członek Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA). Absolwent Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Manchester Metropolitan University (Manchester School of Art). Prowadził badania w północnych Indiach i Nepalu na temat kulturowo kształtowanych wzorów zachowań wobec śmierci wśród społeczności bramińskich. Po podjęciu dalszych studiów antropologicznych w London School of Economics związał się z Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (RAI) w Londynie. W tym okresie jego zainteresowania koncentrowały się wokół historii antropologii brytyjskiej, badań nad rdzennymi społecznościami andamańskimi oraz wokół pionierskich technik fotograficznych stosowanych w antropologii. Kulminacją owej przygody była jego rozprawa doktorska Paradise Abandoned: A Study of the Visual Representation of the Andaman Islands, 1858-1906. Obecnie zajmuje się problematyką filozofii fotografii. e-mail: a.bentkowski@pia.org.pl

Radosław Biel, koordynator projektu: Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego w Cieszynie.

Stefan Bracha, student kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wiceprezes Studenckiego Koła Naukowego Folklorystów i Etnologów. Członek redakcji pisma folkowego Gadki z Chatki, współorganizator festiwalu Mikołajki Folkowe, gdzie odpowiada za konkurs dla młodych zespołów SCENA OTWARTA. Współpracuje z PIA jako koordynator projektu: Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego w Lublinie. e-mail: bracha.stefan@gmail.com

Ewa Chomicka, absolwentka Wydziału Polonistyki UW (specjalizacja animacja kultury) oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, a także Podyplomowych Studiów Muzealniczych w Instytucie Sztuki UW oraz Podyplomowych Studiów Kuratorskich w zakresie prezentacji sztuki współczesnej w Instytucie Historii Sztuki UJ. Doktorantka w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Specjalistka ds. edukacji w Muzeum Historii Żydów Polskich. Koordynatorka projektu Kolokwia Antropologiczne, Etnografia/animacja/sztuka i I Ogólnopolskiego Kongresu Antropologii (październik 2013). e-mail: e.chomicka@pia.org.pl

Joanna Dubrawska-Stępniewska, doktorantka Instytutu Muzykologii UW (absolwentka Wydziału Dziennikarstwa oraz Instytutu Muzykologii UW). Prowadziła badania etnomuzykologiczne w południowym Meksyku, w stanie Oaxaca, na temat muzyki w świętowaniu oraz na temat roli muzyków w społecznościach lokalnych. W PIA jest w zespołach projektow SAID oraz Cyfrowej Etnografii. e-mail: j.dubrawska@pia.org.pl

dr Agata Dziuban, socjolożka, religioznawczyni, tłumaczka. Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Związana z Zakładem Antropologii Społecznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W obszarze jej zainteresowań znajdują się współczesne przemiany jednostkowej tożsamości, praktyki kulturowe oraz (transgresyjne) praktyki cielesne. Zrealizowała projekt doktorski poświęcony tatuowaniu ciała jako strategii tożsamościowej, podejmowanej w kontekście zachodzących w Polsce procesów indywidualizacyjnych. Współpracuje z PIA jako koordynatorka projektu: Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego w Krakowie. e-mail: a.dziuban@pia.org.pl

Agata Hummel, antropolożka, latynoamerykanistka (absolwentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW), doktorantka w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Zainteresowania od strony teoretycznej: antropologia społeczna, krytyczna antropologia rozwoju, antropologia ekonomiczna, ruchy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem ruchów etnicznych, antropologia biedy, antropologia globalna, organizacja społeczna (np. komunalizm), socjologia ekonomiczna, etc. Zainteresowania od strony badawczej: Meksyk, wiejskie społeczności, głównie indiańskie, projekty rozwojowe. Od 2002 roku prowadzi regularne badania w Stanie Michoacán w Meksyku. W PIA, koordynatorka projektu SAID , współorganizatorka Kolokwiów Antropologicznych , uczestniczka Jawnych Kompletow Rozwojowych (seminariów na temat antropologii rozwoju). e-mail: a.hummel@pia.org.pl

Anna Jawor, socjolog kultury, doktorantka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, pracuje w Instytucie Slawistyki PAN. Interesuje się problematyką wojen kulturowych, zróżnicowania wartości i sposobów życia, zagadnieniami tożsamości kulturowej, uczestnictwa w kulturze i kultury języka. Współpracuje z PIA jako koordynatorka projektu: Wędrujące Kino Filmu Etnograficznego w Wraszawie. e-mail: anna.jawor@swps.edu.pl

Joanna Koźmińska, etnograf, kierownik Działu Zbiorów IEiAK UW, absolwentka Podyplomowego Studium Informacji Naukowej, redaktor tomu ‘Historia i współczesność warszawskiej etnologii’, koordynatorka projektu Cyfrowa Etnografia - Biblioteka Cyfrowa PIA. e-mail: j.m.kozminska@pia.org.pl

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl