Subskrybuje zawartość

O pop antropologii

mgr Aleksander (Bratek) Robotycki, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

O pop antropologii

Termin „pop” obecny jest w prawie wszystkich wymiarach współczesnej egzystencji człowieka: od religii i sztuki, przez technikę i technologię, na nauce kończąc. Wyliczenie to wydaje się być ograniczone i nienaturalnie uwznioślone przez odwołanie do wymienionych dziedzin – kontrastują one bowiem z potocznym rozumieniem zjawiska popu. Dodatkowo ich ciąg jest skończony i wydaje się zamknięty na większość przestrzeni mających „prawdziwy” wpływ na życie człowieka. Jednakże jeśli przyjrzeć mu się uważniej, redukcja ta nie jest bezzasadna – może zbyt ogólna, ale niepozbawiona logiki. Przeglądając tytuły książek dotyczących szeroko pojętego zjawiska popu jesteśmy odsyłani właśnie do kontekstów wspomnianych pojęć. Akademickie ujęcia tak oto niuansują, zawężają i szczegółowo nazywają nasze „ludzkie” problemy: mass media i wszechobecna komunikacja, globalizacja i lokalność, kultura masowa i problemy tożsamościowe, konsumpcjonizm, utowarowienie i urynkowienie kultury a tradycja itp.

Przeczytaj cały tekst

Dodano

18.02.2010

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl