Subskrybuje zawartość

Islam północnokaukaskich diaspor

dr Mariusz Marszewski, Instytut Wschodni, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Islam północnokaukaskich diaspor

Największa pochodząca z Kaukazu Północnego społeczność diasporalna w krajach dawnego Związku Radzieckiego to pozostała po deportacji z lat 1943-44 populacja w postradzieckiej Azji Środkowej. Poświęciłem jej w związku z tym niewspółmiernie dużo uwagi w tym artykule. Wiele miejsca zajmują również rozważania o diasporze czeczeńskiej, gdyż Czeczeni pozostają najbardziej dyspersyjnie rozsiedloną grupą etniczną Kaukazu Północnego. Wojny trwające w Czeczenii od 1994 r. (z przerwą w latach 1996-99) powodują stały wzrost liczebności tej diaspory.

Funkcjonowanie do niedawna w ramach jednego organizmu państwowego, złożone przyczyny powstania diaspor, istnienie wśród północnokaukaskich społeczności żywych do dzisiaj więzi rodowych, nielegalna praca i nielegalne migracje w poszukiwaniu zatrudnienia w czasach radzieckich – wszystkie te elementy sprawiają, że badania porównawcze nad rozdzielonymi od kilkunastu lat granicami państwowymi społecznościami Kaukazu Północnego i ich postradzieckimi diasporami są moim zdaniem zasadne.

Przeczytaj cały tekst

Dodano

18.02.2010

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl