Subskrybuje zawartość

Akulturacja, kosubstancjalizacja i punkty widzenia w peruwiańskiej Amazonii [...]

Świerk Kacper

Akulturacja, kosubstancjalizacja i punkty widzenia w peruwiańskiej Amazonii: Relacje pomiędzy Matsigenka (i innymi ludami Campa) a Piro, SAID, PIA kwiecień 2007

Fernando Santos Granero [2002] w swym artykule o etosie (habitusie) Indian z arawackiej rodziny językowej twierdzi, że Indianie Piro z południowo-wschodniego Peru, różnią się pod względem etosu i postaw od swych arawackojęzycznych sąsiadów (zespołu ludów Campa i Indian Yánesha), gdyż zostali kulturowo spanoizowani, tzn. ulegli mocnemu wpływowi tzw. Pano rzecznych - Shipibo-Conibo, z którymi istotnie dzielą wiele cech kulturowych, zachowując jednak język z rodziny arawackiej. Postawy i praktyki właściwe Piro, a niemal nieobecne u ludów Campa (w tym Matsigenka) to m.in. wojna w ramach własnej grupy etno-językowej , polowania na niewolników, wojownicza ekspansywność, życie w dużych nadrzecznych osadach, silne przywództwo. Ludy Campa z kolei znane są z rozproszonego osadnictwa, nie-prowadzenia wojen wewnętrznych, a raczej dążenia do konsensusu, nacisku na swobodę i autonomię poszczególnych jednostek i rodzin, braku praktyki polowania na niewolników (do czasów boomu kauczukowego 1870-1916 i potem). [...]

Przeczytaj cały tekst

Dodano

01.10.2007

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl