Subskrybuje zawartość

Spojrzenia na miasto

Rogowski Łukasz, Instytut Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Spojrzenia na miasto

Refleksja nad miejscem i rolą kultury wizualnej w życiu społecznym zajmuje we współczesnych naukach humanistycznych dość poczesne miejsce. Oczywiście nie oznacza to, iż w przeszłości namysł taki nie istniał; wręcz przeciwnie, obraz i jego funkcje społeczne od dawna były przedmiotem zainteresowania nie tylko historyków sztuki, lecz również antropologów czy socjologów. Dopiero od niedawna jednak wzajemne powiązania pomiędzy szeroko rozumianą wizualnością a badającymi ją naukami społecznymi nabrały nowego wymiaru. Ma to związek z tak zwanym pictorial turn (Mitchell 1994, Zeidler-Janiszewska 2006), w którym realizuje się nowe podejście do społecznej roli obrazu i sposobu, w jaki powinien on być badany i rozumiany. Mitchell, obserwując współczesną mu refleksję nad kulturą wizualną, a jednocześnie wyznaczając drogę jej rozwoju w przyszłości, definiuje obraz jako „kompleksową relację pomiędzy wizualnością, apparatusem, instytucjami, dyskursami, ciałem i figuratywnością” (Mitchell 1994, s. 16); stwierdza tym samym, iż w obrazie przecinają się różne płaszczyzny życia społecznego. Pictorial turn – tak jak wcześniejszy linguistic turn w odniesieniu do języka – powinien więc zmuszać do przemyślenia na nowo statusu obrazu, jego „życia społecznego” i sposobów refleksji nad nim.

Przeczytaj cały tekst

Dodano

04.10.2009

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl