Subskrybuje zawartość

Sponsa Christi. Figura siostry zakonnej w kontekście współczesnego dyskursu kobiecości.

Agnieszka Poźniak, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Sponsa Christi. Figura siostry zakonnej w kontekście współczesnego dyskursu kobiecości.

Pod koniec 2004 roku i na początku roku 2005 przez łamy „Tygodnika Powszechnego” przetoczyła się dyskusja dotycząca roli, sposobów obecności i traktowania zakonnic we współczesnym świecie. Rozpoczęła się ona od serii trzech artykułów Katarzyny Wiśniewskiej „demaskujących” realia życia za klasztornymi murami. W debacie padła wypowiedź profesor Ewy Jabłońskiej-Deptuły, dotycząca współistnienia i współpracy zakonnic z ludźmi świeckimi, zawiązującej się ostatnio coraz częściej. Profesor Jabłońska-Deptuła zauważa, że „zakonnice na co dzień muszą stykać się z pracującymi z nimi ludźmi coraz bardziej zlaicyzowanymi albo na drugim biegunie – przesiąkniętymi niezdrową dewocją. Prowadzenie życia konsekrowanego, którego wyznacznikiem jest wierność trzem ślubom oraz określonej duchowości, w przypadku zgromadzeń czynnych w coraz mniejszym stopniu realizuje się w zaciszu klasztornym, w coraz większym – w świetle jupiterów. Współpracujący lub sąsiadujący z placówkami zakonnymi ludzie wyrabiają sobie niejednokrotnie zupełnie mylne sądy o życiu konsekrowanym. Dlatego ważne byłoby przygotowanie cyklu rozważań, w których znalazłyby się zarówno głosy sióstr z różnych rodzin zakonnych, jak oczekiwania świeckich. Interesujące byłoby, jak same siostry z jednej strony, i osoby świeckie z drugiej – widzą miejsce wspólnot zakonnych w obecnym świecie”. Zainspirowana słowami prof. Jabłońskiej-Deptuły, podobny cykl rozważań zamierzam zawrzeć w swojej pracy doktorskiej. Myślę o skonfrontowaniu oczekiwań społecznych co do roli żeńskich wspólnot zakonnych w świecie z poglądami na tę rolę członkiń konkretnych zgromadzeń – po to, aby uzyskać (w miarę możliwości pełen) obraz funkcjonowania tych wspólnot w świadomości ich własnej oraz osób świeckich. Swoje badania prowadzę w wybranych żeńskich zgromadzeniach zakonnych w Krakowie.

Przeczytaj cały tekst

Dodano

04.10.2009

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl