Subskrybuje zawartość

Badania społeczności lokalnych-Wstęp do tekstów O.Kwiatkowskiej i S.Kiełbasiewicza

mgr Rafał Kleśta-Nawrocki (IEiAK UAM Poznań, KEiAK UMK Toruń)

Badania społeczności lokalnych-Wstęp do tekstów O.Kwiatkowskiej i S.Kiełbasiewicza (wstęp i prowadzenie)

Polska etnologia, nie oszukujmy się tu specjalnie, wyrosła przede wszystkim w oparciu o badania rodzimej kultury ludowej, które zresztą rozmaicie transformowane, stanowią nadal jej zasadniczą i istotną część. W kanonie dydaktycznego nauczania wciąż tkwi jako obowiązkowy przedmiot „Etnologia Polski", jak dziś wobec procesów odchodzenia od substancjonalizujacych, całościowych i statycznych podejść ujmować zjawiska z tego zakresu, jak je teoretycznie konceptualizować i jak je w praktyce badać? Bliżsi dziś przecież jesteśmy raczej cząstkowym, aspektowym, kontekstowym ujęciom, skupionym wokół wyznaczonych tematów i bazujących raczej na szczególe, takie podejście nie musi jednakże unikać analizy i zastosowania teorii i kategorii ogólnych. Taka perspektywa kontekstowego podejścia może być bardzo atrakcyjna, na naszym spotkaniu zostaną przedstawione właśnie takie ujęcia. Prezentujący, wszyscy prowadzący badania terenowe, przedstawią własne podejścia, obszary i zagadnienia, które dotyczą badania społeczności lokalnej i które stały się obiektem ich zainteresowania.

Pojęcie perspektywy, przywołuje na myśl rozległy widok na coś, panoramę czegoś, także pewną odległość, która pozwala na właściwszą ocenę, ale jednocześnie uproszczenie, przedstawienie trójwymiarowej rzeczywistości w prostszej dwuwymiarowej płaszczyźnie. Z takimi znaczeniowymi implikacjami „perspektywy” boryka się wielu badaczy. Miejmy nadzieję, iż choć część z analiz, w tym te zaprezentowane na naszym spotkaniu, mogą stanowić dobry materiał do przemyśleń i dyskusji przyczyniających się do wyznaczania atrakcyjnej perspektywy na przyszłość.

Dodano

03.03.2009

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl