Subskrybuje zawartość

Tożsamość w przebudowie - przykład Brąchnowa

mgr Sylwester Kiełbasiewicz (KEiAK UMK, Toruń)

Tożsamość w przebudowie - przykład Brąchnowa

Tożsamość to wielce kłopotliwa kategoria badawcza. Jest to termin totalny, potencjalnie zawłaszczający niemal każdy aspekty naszego życia. Nic więc dziwnego, że specjaliści zajmujący się teoretyczno-metodologicznym kontekstem tego zagadnienia mają problemy z określeniem jego zakresu. Zróżnicowanie poglądów wśród autorów podejmujących tego rodzaju problematykę przyprawia o zawrót głowy. Ilość publikacji rośnie w nieprawdopodobnym tempie. Rozgardiasz jaki panuje w polu metodologicznym tego pojęcia utrudnia pracę w tzw. terenie. Brakuje punktów orientacyjnych, które pomogłyby ułożyć kwestionariusz lub chociaż naszkicować ramowy plan wywiadów. Niemniej jednak szeroko rozumiana problematyka tożsamościowa wydaje się być tym aspektem naszego życia, który dla większości z nas ma bardzo istotne znaczenie. „Tożsamoć – pisze Zygmunt Bauman – pojawia się na życiowej wokandzie, gdy znika z życiowego tła wspólnota. (...) Teraz każdy (czy każda) z nas ma prawo wybrać, kim chce być – stać się – zostać. Takiej zapierającej dech w piersiach wolności samostanowienia dzieje ludzkie nie znały”. Teza ta stanowi punkt wyjścia współczesnej refleksji nad tożsamością rozumianą jako problem kulturowy czy społeczny. Dość powszechnie uważa się, iż „pęknięcie” starego ładu społecznego, nagłe zdezaktualizowanie się sprawdzonych sposobów radzenia sobie w życiu doprowadziło mieszkańców euro-amerykańskiego kręgu kulturowego do niespotykanego dotąd kryzysu tożsamości. W różnych częściach euro-amerykańskiego świata starcie pomiędzy „starym” i „nowym” stylem życia odbywa się jednak na innych warunkach. Dlatego nie wszystkie zjawiska, które podpierają argumentacje współczesnych teoretyków tożsamości znajdują pełne zakotwiczenie w polskich realiach. Podczas badań prowadzonych przeze mnie w jednej z podtoruńskich wsi zaobserwowałem kilka ciekawych rysów miejscowej tożsamości. Jest w niej miejsce zarówno na elementy osadzone głęboko w kulturze polskiej (a nawet w regionalnej jej odmianie) jak i „nowe”, odczarowane tożsamości nawiązujące do zmian zachodzących w całym euro-amerykańskim kręgu kulturowym. Tworzą one ciekawy obraz małej społeczności wiejskiej początku dwudziestego pierwszego wieku.

Przeczytaj cały tekst

Dodano

03.03.2009

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl