Subskrybuje zawartość

Ciało matczyne projekt ciała semiotycznego? Pytania o blogi poronieniowe.

Anna Kapusta - Wydział Polonistyki oraz Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

"Ciało matczyne" projekt ciała semiotycznego? Pytania o "blogi poronieniowe".

„Matczyność” jako znak kulturowy. Dyskurs „blogów poronieniowych” Używając niefortunnego być może sformułowania „blogi poronieniowe”, postaram się otworzyć perspektywę badania zjawiska ponowoczesnej cielesności bez ciała oraz macierzyństwa bez dziecka. Te dwie pary paradoksów poznawczych ugruntowane są w przestrzeni Internetu, bez której koncepcje ciała wirtualnego i ciała metaforycznego nie znalazłyby swej realizacji (zob. Kapusta 2008). O czym dokładnie mowa? O granicznym przykładzie „ciała semiotycznego”, o czystej znakowości ciała. O „ciele matczynym” zbudowanym z hiperłączy, realnym dzięki podmiotowemu poczuciu realności. O dyskursie pragnienia „bycia matką”. Jakie wyzwania teoretyczne i metodologiczne stawia przed badaczem ów dyskurs współczesnej antropologii? Jak badać pragnienie macierzyństwa? Czy „matka sieciowa” jest matką? Czy znak bez desygnatu, jakim jest macierzyństwo praktykowane pomimo utraty swego „fizycznego” statusu i uprawomocnienia, jest jeszcze macierzyństwem? Dlaczego „matczyność” w ponowoczesnych przestrzeniach Internetu jest syntezą, rzec by można wręcz: epifanią kulturowej znakowości? Czym jest wirtualność płci kulturowej dziecka utraconego, a następnie „odzyskanego” w przestrzeni Internetu? Czy „blog poronieniowy” może być traktowany jako diagnoza kulturowych modeli macierzyństwa? Pytania te wymagają wypracowania nowej perspektywy antropologicznej, nowego języka opisu i diagnozy.

Przeczytaj cały tekst

Dodano

04.10.2009

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl