Subskrybuje zawartość

Rozwój, kultura, wolontariat

mgr Aleksandra Gutowska - koordynatorka projektów rozwojowych

Rozwój, kultura, wolontariat

Od początku lat dziewięćdziesiątych zaczęto zwracać baczniejsza uwagę na wpływ kultury na relacje pomiędzy krajami oferującymi i otrzymującymi pomoc rozwojową. Kultura ma znaczenie na każdym etapie realizacji projektów rozwojowych przez organizacje pozarządowe. Często pojawiają się sytuacje, w których kultura jest kluczem do porozumienia miedzy osobami zaangażowanymi we wdrażanie tych projektów. Zdarza się także, że jedynym sposobem rozwiązania jakiegoś problemu jest analiza różnic kulturowych. Na kilku przykładach pokażę, w jaki sposób znajomość kultury umożliwia zbudowanie płaszczyzny porozumienia, pomiędzy dawcami i biorcami pomocy. Skoncentruję się na doświadczeniach poszczególnych jednostek zaangażowanych w pracę na rzecz rozwoju.

Polska jest krajem oficjalnie świadczącym pomoc rozwojową, czy też współpracującym na rzecz rozwoju. Prócz regulacji oraz działań na szczeblu instytucjonalnym zobowiązanie do współpracy na rzecz rozwoju wiąże się z pracą poszczególnych jednostek – wolontariuszy – osób pracujących u podstaw. Co to są za osoby? Jakie są ich motywy i cele? Jakie są efekty ich pracy zarówno w ich kraju pochodzenia, jak i w społecznościach, w których pracują w krajach Południa.

Wolontariat zagraniczny w krajach Południa jest istotnym etapem w edukacji człowieka – Europejczyka, Polaka – który zdecyduje się podjąć takie wyzwanie. Takie doświadczenie poszerza horyzonty, uczy bardziej globalnego pojmowania rzeczywistości, zrozumienia współzależności miedzy mieszkańcami Północy i Południa. Zrozumienie kwestii kulturowych jest istotną jej częścią tego procesu – uczy szacunku do drugiego człowieka i jego odrębności.

Przeczytaj cały tekst

Dodano

04.06.2008

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl