Subskrybuje zawartość

Brazylia jakiej nie znacie. Edukacja międzykulturowa i praca socjalna w dzielnicach biedy

dr Przemysław Paweł Grzybowski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Brazylia jakiej nie znacie. Edukacja międzykulturowa i praca socjalna w dzielnicach biedy, SAID, PIA maj 2008

Brazylia - ziemia kontrastów, ojczyzna dwustumilionowego narodu, którego problemy i próby ich rozwiązywania są w Polsce mało znane. To tu pojawiają się inicjatywy edukacyjne uwzględniające zróżnicowanie kulturowe środowiska, do którego są adresowane. Dzięki organizacjom pozarządowym, wolontariuszom i zaangażowaniu osób wywodzących się z różnych warstw społecznych, realizowane są zwłaszcza w środowiskach, w których występuje niski poziom stopy życiowej i patologie społeczne, a w związku z tym spore zapotrzebowanie na wsparcie najsłabszych oraz najmniej operatywnych.

W kraju postrzeganym potocznie głównie jako ojczyzna karnawału i piłki nożnej, w dzielnicach biedy współpracują przedstawiciele różnych pokoleń, różnych zawodów, różnych standardów życia, podejmując się budowy szkół; opieki nad niepełnosprawnymi; organizowania grup wsparcia dla alkoholików, narkomanów, chorych na AIDS, byłych prostytutek, czy niedoszłych samobójców. Oprócz niewątpliwej, wymiernej pomocy, która da się wyrazić w liczbach uczniów kończących szkołę zawodową, w kilogramach pizzy sprzedanej na cele dobroczynne, czy kilometrach pokonanych przez autobusy biblioteczne, efektem tego rodzaju aktywności jest integracja społeczno-kulturowa jej uczestników, będą trudnym do osiągnięcia, niekiedy wręcz idealistycznym celem edukacji międzykulturowej.

Inicjatywy te są przykładem możliwości istnienia oddolnej organizacji społeczeństwa w celu rozwiązywania problemów socjalnych. Brazylia jako kraj kolonialny przez lata była wykorzystywana pod względem ekonomicznym. W wielu rejonach także obecnie prowadzi się tu rabunkową gospodarkę dobrami naturalnymi (np. wyrąb lasów amazońskich) i często sukces ekonomiczny warstw uprzywilejowanych przesłania problemy potrzebujących. Wolontaryjna praca elit najczęściej na rzecz i przy współudziale ubogich społeczności, stanowi nie tyle wyraz upodobań filantropijnych, co dowód zauważenia wspólnoty potrzeb oraz swoisty przejaw oporu społecznego przeciwko panującej sytuacji. Opór ten wynika z niezgody na bezradność lub niemoc władz, często uzasadnione koncentracją ogromnej liczby mieszkańców, w większości defaworyzowanych i wykluczanych. www.grzybowski.ukw.edu.pl

Przeczytaj cały tekst

Dodano

29.05.2008

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl