Subskrybuje zawartość

Edukacja dla grup mniejszościowych w Polsce

mgr Izabela Czerniejewska, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Kontakt: iza@czerniejewscy.poznan.pl

Edukacja dla grup mniejszościowych w Polsce, SAID, PIA maj 2008

Edukacja wielokulturowa w Polsce jest wciąż mało rozpowszechniona. Choć wiele działań prowadzonych jest od lat (jak na przykład edukacja mniejszości narodowych), inne są zupełnie nowymi doświadczeniami (praca szkolna uchodźców i imigrantów). Działania te przybierają na sile wraz ze zmieniającą się rzeczywistością, która staje się coraz bardziej wielokulturowa. Obcy, inny kulturowo coraz częściej jest naszym sąsiadem, pracownikiem, a jego dzieci coraz częściej są kolegami z klasy dzieci polskich.

Prezentacja zawierać będzie przykłady działań na rzecz różnych grup mniejszościowych w Polsce: mniejszości narodowych i etnicznych, uchodźców, imigrantów i repatriantów. Chciałabym pokazać jak odmienne są podejścia do poszczególnych grup mniejszościowych, uwzględniając ich odmienne potrzeby. Dla zrównoważenia edukacji dla grup mniejszościowych, istotna jest również edukacja społeczeństwa polskiego – bez tego edukacja wielokulturowa nie będzie pełna. Przedstawione działania edukacyjne dla każdej z grup mają na celu ukazać obraz kondycji polskiego zróżnicowania kulturowego, a zarazem przygotowania polskich szkół na zbliżającą się wielokulturowość.

Dla mnie, jako antropologa kulturowego to interesujące zjawisko móc obserwować zróżnicowanie kulturowe w zmieniającej się Polsce i jego edukacyjne implikacje. Z kolei dla mnie, jako praktyka działającego na rzecz edukacji nieformalnej, to pole do pracy – tworzenie takich programów edukacyjnych, które przybliżają różnorodność, oswajają obcość kulturową, na naszym gruncie. Dzieląc się swoją wiedzą i praktycznym doświadczeniem liczę na dalszy rozwój tej dziedziny.

Przeczytaj cały tekst

Dodano

29.05.2008

Ul. Żurawia 4,  00-503 Warszawa
Tel. +48 22 5531616, fax +48 22 5531611
e-mail: info@pia.org.pl